Балхар

Кувшин (къутхъа) БКИ 13507 ** от 25 см до 35 см
special
1 600 руб.
800 руб.
1 000 руб.
800 руб.
Кувшин (къутхъа) БКИ 11503 * от  10 см до 15 см
special
300 руб.
250 руб.
Кувшин (къутхъа) БКИ 13503 * от 25 см до 35 см
special
1 000 руб.
800 руб.
Кувшин (чаччин) БКИ 12506 ** от 15 см до 25 см
special
450 руб.
350 руб.
Тарелка (вярт1а) БКИ 0009 **
800 руб.
Кумган (къюкари) БКИ 13511 *** от 25 см до 35 см
special
1 600 руб.
1 000 руб.
Кугман (къюкари) БКИ 13512 ** от 25 см до 35 см
special
1 600 руб.
1 000 руб.
Кувшин (чаччин) БКИ 11505 ** от 10 см до 15 см
special
300 руб.
250 руб.
Кувшин (чаччин) БКИ 11506 * от 10 см до 15 см
special
300 руб.
250 руб.
Кувшин (чаччин) БКИ 13505 * от 25 см до 35 см
special
1 000 руб.
800 руб.
Тарелка (бумкъап) БКИ 0016 ***
Хиты прожаж
2 500 руб.
1 2 3 4 5