керамические изделия

Кувшин (чаччин) БКИ 12505 ** от 15 см до 25 см
special
450 руб.
350 руб.
Кувшин (къутхьа) БКИ 13502 ** от 25 см до 35 см
special
1 000 руб.
800 руб.
Ваза (Ваза) БКИ 0102 *** от 35 см до 45 см
3 600 руб.
Кумган (къюкари) БКИ 12507 *** от 15 см до 25 см
special
600 руб.
350 руб.
Игрушка "Козелик"  (кьята) БКИ 0106 **
special
1 600 руб.
800 руб.
4 800 руб.
1 000 руб.
Кувшин (чаччин) БКИ 13506 ***  от 25 см до 35 см
special
1 500 руб.
800 руб.
6 000 руб.
Кувшин (къутхъа) ВКИ  13509 от 25 см до 35 см
special
2 000 руб.
1 000 руб.
Кувшин (чаччин)  ВКИ 12509 от 15 см до 25 см
special
700 руб.
350 руб.
Маска "Дербент" ВКИ 0030
1 500 руб.
Кувшин (къутхъа) БКИ 13514 от 25 см до 35 см
special
1 600 руб.
1 000 руб.
1 2 3 4 5 6